Làm sao có thể ngăn ngừa cho các con tôi không bị thương khi đi trên xe hơi trên xe máy hoặc xe đạp

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_c%C3%B3_th%E1%BB%83_ng%C4%83n_ng%E1%BB%ABa_cho_c%C3%A1c_con_t%C3%B4i_kh%C3%B4ng_b%E1%BB%8B_th%C6%B0%C6%A1ng_khi_%C4%91i_tr%C3%AAn_xe_h%C6%A1i_tr%C3%AAn_xe_m%C3%A1y_ho%E1%BA%B7c_xe_%C4%91%E1%BA%A1p

Trẻ em cũng có nguy cơ cao bị thương nghiêm trọng nếu chúng di chuyển trên ghế trước xe hơi, không được giám sát trên sàn xe tải hoặc máy móc nông nghiệp, hoặc trên xe máy.

Trên xe hơi, trẻ nên dùng ghế trẻ em phù hợp lứa tuổi hoặc ghế nâng lên cho đến khi chúng cao 150 cm hoặc được 10 tuổi là khi chúng đủ lớn để sử dụng ghế có dây an toàn dành cho người lớn.

Khi đi cùng với cha mẹ hoặc với người chăm sóc khác trên xe máy, tất cả hành khách, kể cả trẻ em, nên đội nón bảo hiểm có quai cài chắc chắn dưới cằm để nó không văng ra trong trường hợp bị tai nạn.

Tai nạn xe đạp là nguyên nhân thường gặp gây chấn thương và tử vong ở trẻ em. Tất cả trẻ em nên học về an toàn đường bộ và đội nón bảo hiểm cho xe đạp khi đi xe đạp.

Sources