Làm sao có thể ngăn ngừa nước tiểu rỉ ra từ âm đạo

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_c%C3%B3_th%E1%BB%83_ng%C4%83n_ng%E1%BB%ABa_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_ti%E1%BB%83u_r%E1%BB%89_ra_t%E1%BB%AB_%C3%A2m_%C4%91%E1%BA%A1o

Nếu đầu đứa bé đè quá lâu vào thành âm đạo trong khi chuyển dạ, thì mô âm đạo có thể bị tổn thương. Nước tiểu hoặc phân có thể són ra khỏi âm đạo (lỗ rò). Để tránh điều này, hãy chờ đến khi cơ thể bạn đã phát triển đầy đủ rồi mới mang thai. Gọi trợ giúp y tế nếu việc chuyển dạ kéo dài quá lâu. Khoảng cách sinh con giữa 2 lần cách nhau ít nhất 2 năm để cơ của bạn hồi phục giữa những lần mang thai.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi010210