Làm sao có thể tránh bị gả bán trong hôn nhân hoặc bị gởi đi xa để làm việc

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_c%C3%B3_th%E1%BB%83_tr%C3%A1nh_b%E1%BB%8B_g%E1%BA%A3_b%C3%A1n_trong_h%C3%B4n_nh%C3%A2n_ho%E1%BA%B7c_b%E1%BB%8B_g%E1%BB%9Fi_%C4%91i_xa_%C4%91%E1%BB%83_l%C3%A0m_vi%E1%BB%87c

Đôi khi một gia đình nghèo sẽ trao con gái nhỏ cho một ông già hơn để trả nợ cho gia đình. Hoặc họ có thể bán cô ấy để lấy tiền hoặc điều gì đó mà gia đình cần.

Đôi khi các cô gái được mang đi đến một thị trấn hoặc thành phố khác. Họ nghĩ rằng họ sẽ làm việc trong các nhà máy, hoặc là người giúp việc, nhưng họ thường bị ép buộc phải làm tình để có tiền.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn hoặc một cô gái khác trong cộng đồng bạn bị gả bán trong hôn nhân, hoặc bị gởi đi làm việc xa, thì hãy cố gắng cầu cứu giúp đỡ từ một người lớn khác. Có lẽ một người cô dì hoặc chú lớn hơn, hoặc cô giáo có thể giúp bạn.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020818