Làm sao cùng gặp gỡ những phụ nữ khác có thể giúp tôi

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_c%C3%B9ng_g%E1%BA%B7p_g%E1%BB%A1_nh%E1%BB%AFng_ph%E1%BB%A5_n%E1%BB%AF_kh%C3%A1c_c%C3%B3_th%E1%BB%83_gi%C3%BAp_t%C3%B4i

Cùng gặp gỡ các phụ nữ khác có thể giúp bạn:

  • nhận được sự hỗ trợ: Những vấn đề sức khỏe tâm thần thường rút cạn năng lượng của người phụ nữ và làm cho cô ấy chán nản. Gặp nhau có thể cho người phụ nữ thêm năng lượng, và rồi giúp cô ấy đối mặt với những vấn đề hàng ngày.
  • nhận ra cảm xúc: Đôi khi phụ nữ giấu đi những cảm xúc của họ (hoặc thậm chí không nhận ra là có cảm xúc) bởi vì họ nghĩ rằng những cảm xúc là xấu, nguy hiểm, hoặc đáng hổ thẹn. Nghe người khác nói về cảm xúc có thể giúp người phụ nữ để ý cảm xúc của riêng họ.
  • kiểm soát phản ứng hấp tấp: các thành viên nhóm có thể giúp cho người phụ nữ suy nghĩ thông suốt về một vấn đề, do đó cô ấy sẽ không phản ứng hấp tấp như ban đầu mà không suy nghĩ.
  • hiểu về những nguyên nhân cơ bản: Bằng cách nói chuyện với nhau, phụ nữ bắt đầu nhận thấy nhiều người trong nhóm họ chịu đựng những vấn đề cùng loại. Điều này giúp họ nhận dạng nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
  • đưa ra giải pháp: Giải pháp được thảo luận trong nhóm thường dễ được chấp nhận và áp dụng hơn là của một người tự nghĩ.
  • phát triển sức mạnh tập thể: Phụ nữ hành động cùng nhau thì mạnh mẽ hơn một người hành động một mình.
Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi011515