Làm sao làm việc xa nhà có thể gây tổn hại cho sức khỏe của tôi

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_l%C3%A0m_vi%E1%BB%87c_xa_nh%C3%A0_c%C3%B3_th%E1%BB%83_g%C3%A2y_t%E1%BB%95n_h%E1%BA%A1i_cho_s%E1%BB%A9c_kh%E1%BB%8Fe_c%E1%BB%A7a_t%C3%B4i

Nhiều phụ nữ làm việc xa nhà. Một số phụ nữ di chuyển hàng ngày từ nhà đến nơi làm, trong khi số khác phải di chuyển nhiều dặm đến ở gần nơi làm việc. Điều này được gọi là 'di cư'.

Thường hầu hết các phụ nữ di chuyển từ những vùng thôn quê ra thành phố nơi có nhiều nhà máy lớn có công việc, hoặc đến những nơi họ có thể kiếm việc như những người lao động nội địa. Một số phụ nữ lựa chọn sự di chuyển, nhưng số khác thì bị buộc phải di chuyển bởi vì ở nhà thì không có thức ăn hoặc công việc làm, hoặc bởi vì các nhà máy trả nhiều tiền hơn. Thường thì số tiền những người phụ nữ này làm ra rất quan trọng để hỗ trợ gia đình họ khi trở về nhà.

Khi phụ nữ di cư, thì họ có thể ở một mình lần đầu tiên. Điều này có thể rất khủng khiếp bởi vì họ ở xa gia đình và bạn bè là những người hỗ trợ họ.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi030128