Làm sao mà mất mát và cái chết có thể làm hại cho sức khỏe tâm thần của tôi

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_m%C3%A0_m%E1%BA%A5t_m%C3%A1t_v%C3%A0_c%C3%A1i_ch%E1%BA%BFt_c%C3%B3_th%E1%BB%83_l%C3%A0m_h%E1%BA%A1i_cho_s%E1%BB%A9c_kh%E1%BB%8Fe_t%C3%A2m_th%E1%BA%A7n_c%E1%BB%A7a_t%C3%B4i

Khi một người phụ nữ mất đi ai đó hoặc cái gì đó quan trọng - như là một người họ yêu thương, công việc của họ, nhà cửa của họ, hoặc một người bạn thân - thì cô ấy có thể cảm thấy tràn ngập nỗi buồn. Điều này cũng có thể xảy ra nếu cô ấy trở nên đau yếu hoặc tàn tật.

Buồn đau là một phản ứng tự nhiên giúp cho một người thích nghi với mất mát và cái chết. Nhưng nếu một phụ nữ phải đối mặt với nhiều mất mát cùng một lúc, hoặc nếu cô ấy đã sẵn có nhiều căng thẳng trong cuộc sống, thì cô ấy có thể bắt đầu phát triển thành những vấn đề sức khỏe tâm thần. Điều này cũng có thể xảy ra nếu người phụ nữ không thể buồn đau theo những cách truyền thống - ví dụ như, nếu cô ấy bị buộc phải chuyển đến một cộng đồng mới nơi mà những truyền thống của cô ấy không được áp dụng.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi011504