Làm sao tôi biết nếu tôi đang có nguy cơ bị STI

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_t%C3%B4i_bi%E1%BA%BFt_n%E1%BA%BFu_t%C3%B4i_%C4%91ang_c%C3%B3_nguy_c%C6%A1_b%E1%BB%8B_STI

Hầu hết phụ nữ, và nhiều đàn ông bị nhiễm STI không có bất cứ dấu hiệu nào.

Ngay cả khi bạn không có dấu hiệu nào, bạn cũng có thể có nguy cơ (có nhiều khả năng có STI) nếu:

  • bạn tình có dấu hiệu của một STI. Anh ta có thể lây STI cho bạn, ngay cả khi bạn không có dấu hiệu nào.
  • bạn có nhiều hơn một bạn tình. Càng có nhiều bạn tình, thì càng có nhiều khả năng mà một trong những bạn tình này lây truyền STI cho bạn.
  • bạn đã có 1 bạn tình mới trong 3 tháng vừa qua. Anh có thể đã có một bạn tình khác trước bạn và người này đã có STI.
  • bạn nghĩ rằng bạn tình của bạn có thể có những bạn tình khác (ví dụ, anh ta sống xa nhà). Điều này có nghĩa anh ta có nhiều khả năng đã bị nhiễm STI và lây nhiễm cho bạn.
Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi010506