Làm sao tôi có thể đối phó được với nghiện về thể chất và cai thuốc

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_t%C3%B4i_c%C3%B3_th%E1%BB%83_%C4%91%E1%BB%91i_ph%C3%B3_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_v%E1%BB%9Bi_nghi%E1%BB%87n_v%E1%BB%81_th%E1%BB%83_ch%E1%BA%A5t_v%C3%A0_cai_thu%E1%BB%91c

Khi một người bị nghiện về thể chất với rượu bia hoặc ma túy và từ bỏ sử dụng chúng, thì họ sẽ phải trải qua một giai đoạn cai. Trong thời gian này, cơ thể họ phải làm quen với tình trạng không có ma túy.

Sau khi bỏ uống rượu bia, có thể mất khoảng 3 ngày để biến mất hầu hết các dấu hiệu cai. Nhiều người vượt qua những ngày này mà không có vấn đề gì. Nhưng vì một số người có những triệu chứng nặng, nên quan trọng là phải có một ai đó theo dõi họ và giúp đỡ khi cần.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi010311