Làm sao tôi có thể bắt đầu nhóm hỗ trợ của riêng mình

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_t%C3%B4i_c%C3%B3_th%E1%BB%83_b%E1%BA%AFt_%C4%91%E1%BA%A7u_nh%C3%B3m_h%E1%BB%97_tr%E1%BB%A3_c%E1%BB%A7a_ri%C3%AAng_m%C3%ACnh

Tìm 2 phụ nữ hoặc nhiều hơn muốn bắt đầu một nhóm.

Lên kế hoạch gặp nhau khi nào và ở đâu. Để giúp tìm ra một nơi yên tĩnh, như là một trường học, điểm y tế, chung cư, hoặc nơi thờ cúng. Hoặc bạn có thể lên kế hoạch nói chuyện trong khi đang làm công việc hàng ngày.

Tại buổi gặp đầu tiên, hãy thảo luận về những điều bạn hy vọng sẽ thực hiện. Nếu bạn ở trong nhóm, thì hãy quyết định cách lãnh đạo nhóm như thế nào và liệu các thành viên mới có thể tham gia về sau không. Mặc dầu người bắt đầu nhóm hầu như sẽ cần dẫn dắt nhóm trong những lần gặp đầu tiên, nhưng họ không nên đưa ra quyết định cho cả nhóm. Việc của họ là đảm bảo cho tất cả mọi người có cơ hội nói và thảo luận lại điểm chính nếu nó bị đi chệch đường. Sau những lần gặp đầu tiên, các thành viên có thể muốn thay phiên dẫn dắt nhóm. Nên có hơn một người lãnh đạo cũng có thể giúp những phụ nữ nhút nhát dẫn dắt nhóm.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi010310