Làm sao tôi có thể bỏ uống rượu bia hoặc sử dụng ma túy

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_t%C3%B4i_c%C3%B3_th%E1%BB%83_b%E1%BB%8F_u%E1%BB%91ng_r%C6%B0%E1%BB%A3u_bia_ho%E1%BA%B7c_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_ma_t%C3%BAy

1. Thừa nhận là bạn đang có vấn đề.

2. Quyết định làm điều gì đó HÔM NAY.

3. Ngưng. Hoặc sử dụng ít và rồi ngưng. Nhiều người có thể ngưng uống hoặc sử dụng ma túy tất cả cùng một lúc. Tất cả cần ở họ là ý chí để ngưng và niềm tin họ có thể làm điều đó. Những người khác thì cần giúp đỡ từ một nhóm hoặc từ chương trình điều trị như là Những người nghiện rượu vô danh (AA) để giúp những người có vấn đề về uống rượu bia hoặc sử dụng ma túy. Có nhiều nhóm AA ở nhiều quốc gia. Cũng có thể có những nhóm khác hoặc những chương trình điều trị ở vùng của bạn sinh sống. Hầu hết phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn trong một nhóm chỉ toàn phụ nữ. Nếu không có nhóm nào ở vùng của bạn, thì thử bắt đầu nhóm của riêng bạn với một ai đó đã thành công trong việc giúp đỡ mọi người ngưng uống rượu bia hoặc sử dụng ma túy.

4. Nếu bạn bắt đầu uống hoặc dùng ma túy trở lại, thì đừng tự trách bản thân. Nhưng thử ngưng lại ngay.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi010308