Làm sao tôi có thể có một tương lai tốt đẹp

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_t%C3%B4i_c%C3%B3_th%E1%BB%83_c%C3%B3_m%E1%BB%99t_t%C6%B0%C6%A1ng_lai_t%E1%BB%91t_%C4%91%E1%BA%B9p

Hãy hoạch định tương lai của mình.

Điều đầu tiên bạn có thể hoạch định tương lai mình là thiết lập mục tiêu. Một mục tiêu là điều mà bạn muốn nó xảy ra.

Đối với hầu hết các bé gái thì không dễ dàng. Nhiều người cảm thấy cuộc sống của họ bị kiểm soát bởi gia đình hoặc bởi truyền thống của cộng đồng. Nhưng bạn có thể bắt đầu tự giúp mình bằng cách biết được những gì mình muốn.

Kế đến, hãy trò chuyện cùng một phụ nữ hoặc một người đàn ông đang làm điều gì đó mà bạn thích làm. Đó có thể là những người bạn ngưỡng mộ, hoặc là lãnh đạo trong cộng đồng của bạn. Hãy hỏi xem bạn có thể dành thời gian với người đó để học hỏi thêm về công việc của họ được không.

Đôi khi các bé gái cảm thấy nản lòng bởi vì giấc mơ và niềm hy vọng cho tương lai của họ có thể xung đột với niềm tin của cộng đồng và gia đình về điều muốn cho một phụ nữ nên làm. Quan trọng là phải giải thích cẩn thận giấc mơ và hy vọng của bạn với người lớn và cũng lắng nghe những mối quan tâm của họ.

Hãy tìm một ai đó mà bạn nghĩ là sẽ lắng nghe và hiểu bạn để nói chuyện - một người bạn, một người chị em, hoặc người phụ nữ họ hàng. Hãy nói về nỗi sợ hãi và các vấn đề của bạn. Cùng nhau, bạn cũng có thể nói về những phụ nữ mạnh mẽ trong cộng đồng của bạn, về mục tiêu của bạn, và những giấc mơ cho tương lai.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020805