Làm sao tôi có thể giúp con cái tránh bị lạm dụng tình dục

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_t%C3%B4i_c%C3%B3_th%E1%BB%83_gi%C3%BAp_con_c%C3%A1i_tr%C3%A1nh_b%E1%BB%8B_l%E1%BA%A1m_d%E1%BB%A5ng_t%C3%ACnh_d%E1%BB%A5c

  • Dạy con về những khả năng mà chúng có thể bị đụng chạm về thể xác, và cách phân biệt giữa đụng chạm yêu thương và đụng chạm tình dục.
  • Nếu có thể, cho các bé gái và bé trai ngủ riêng, đặc biệt sau 10 hoặc 11 tuổi.
  • Đảm bảo chắc chắn con bạn biết rõ chúng có thể nói với ai nếu điều gì đó xảy ra với chúng.
  • Hãy tin một đứa trẻ khi nó nói rằng nó cảm thấy không thoải mái khi gần một người lớn hoặc một đứa khác lớn hơn - cho dù người đó là ai.
  • Đôi khi lạm dụng tình dục ở trẻ em tiếp diễn trong nhiều năm. Một bé gái có thể được bảo rằng nó sẽ bị hại hoặc thậm chí bị giết nếu nó nói cho ai đó về chuyện này.


Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020310