Làm sao tôi có thể giải quyết những xung khắc về đối xử và giáo dục cho con gái

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_t%C3%B4i_c%C3%B3_th%E1%BB%83_gi%E1%BA%A3i_quy%E1%BA%BFt_nh%E1%BB%AFng_xung_kh%E1%BA%AFc_v%E1%BB%81_%C4%91%E1%BB%91i_x%E1%BB%AD_v%C3%A0_gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_cho_con_g%C3%A1i

Một số ý nghĩ sau đây mà bạn có thể dùng để thuyết phục chồng mình cho phép con gái tiếp cận đến sự giáo dục tốt:

Đây chỉ là những suy nghĩ và hành động tích cực của cha mẹ về việc đối xử và đánh giá đúng con cái họ theo cùng một cách, cho dù đó là con trai hoặc con gái, chúng có thể, và phải thay đổi được toàn xã hội. Một bé gái nên được tiếp cận và có cơ hội trong mọi lĩnh vực tương đương như là các bé trai bởi vì con gái cũng có giá trị ngang bằng với con trai.

Trẻ em gái có năng lực không kém với trẻ em trai ở bất cứ lĩnh vực nào. Và ngược lại, ở trường học và trong trường đại học, trẻ em gái thường làm tốt hơn các bé trai. Nếu cần bằng chứng thì hãy kể đến bất cứ kết quả cuộc thi nào gần đây.

Người ta thường muốn con dâu có giáo dục nhưng lại thường ngần ngại giáo dục cho chính con gái của mình. Điều này không những bất công mà còn không thực tế.

Có một câu châm ngôn nổi tiếng nói rằng: "Nếu bạn giáo dục cho con gái, thì có nghĩa bạn đã giáo dục cho cả hai gia đình. " Điều này là rất thích đáng để thảo luận bởi vì, khi giáo dục con trai thì bạn chỉ giáo dục cho mỗi một người trong khi bằng cách giáo dục cho con gái thì bạn không chỉ giáo dục cho một người mà bạn còn có tiềm năng giáo dục cho một gia đình tương lai.

Giáo dục có liên quan chặt chẽ đến việc làm. Giáo dục thấp có nghĩa là địa vị thấp và được trả lương thấp. Vì thế, giáo dục có tiềm năng là hành động hiệu quả nhất mà cha mẹ có thể làm để cải thiện vị thế của con gái và làm cho nó được độc lập về mặt kinh tế.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi021012