Làm sao tôi có thể làm cho tất cả các biện pháp ngừa thai theo cách tự nhiên hiệu quả hơn

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_t%C3%B4i_c%C3%B3_th%E1%BB%83_l%C3%A0m_cho_t%E1%BA%A5t_c%E1%BA%A3_c%C3%A1c_bi%E1%BB%87n_ph%C3%A1p_ng%E1%BB%ABa_thai_theo_c%C3%A1ch_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn_hi%E1%BB%87u_qu%E1%BA%A3_h%C6%A1n

Để làm cho tất cả biện pháp kế hoạch hóa gia đình theo cách tự nhiên hiệu quả hơn:

Chỉ quan hệ vào những ngày giữa của cuối thời điểm dễ thụ thai và kỳ kinh nguyệt kế tiếp của bạn.

Dùng cả biện pháp chất nhầy và đếm ngày cùng một lúc.

Dùng bao cao su mỗi khi bạn không chắc là mình dễ thụ thai, hoặc kiêng không quan hệ tình dục.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020508