Làm sao tôi có thể nói chuyện tốt hơn với cha mẹ mình

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_t%C3%B4i_c%C3%B3_th%E1%BB%83_n%C3%B3i_chuy%E1%BB%87n_t%E1%BB%91t_h%C6%A1n_v%E1%BB%9Bi_cha_m%E1%BA%B9_m%C3%ACnh

Nói chuyện với mẹ hoặc cha bạn đôi khi có thể khó khăn. Cha mẹ bạn có thể muốn bạn sống theo truyền thống, nhưng bạn cảm thấy rằng thời điểm đang thay đổi. Bạn có thể cảm thấy rằng cha mẹ bạn không lắng nghe và cố hiểu cho bạn. Hoặc bạn có thể sợ rằng họ sẽ nổi giận.

Gia đình bạn có thể thương yêu bạn mà không đồng ý với tất cả những điều bạn nói. Họ có thể nổi giận bởi vì họ quan tâm - không phải vì họ không thương bạn. Hãy cố nói chuyện với họ một cách kính trọng và giúp họ hiểu bạn tốt hơn.

Một số ý tưởng để cảm thông tốt hơn

  • Hãy chọn thời điểm tốt để nói chuyện, khi cha mẹ bạn không bận bịu, mệt mỏi, hoặc lo lắng về điều gì khác.
  • Chia sẻ những mối quan tâm, lo lắng và mục tiêu của bạn với họ. Hãy hỏi họ nên làm gì trong trường hợp của bạn.
  • Đưa họ cái gì đó để đọc hoặc cho họ xem hình để họ bắt đầu nói chuyện. Bạn có thể đọc một phần quyển sách này cùng nhau nếu nó liên quan đến vấn đề của bạn.
  • Nếu bạn nổi giận, hãy cố đừng hét lên. Bạn có thể làm cha mẹ nổi giận và họ có thể nghĩ rằng bạn không tôn trọng họ.
  • Nếu bạn đã cố những điều này và bạn vẫn không thể nói chuyện được với cha mẹ bạn, thì hãy tìm một người lớn hơn khác mà bạn có thể nói. Đó có thể là thầy cô giáo, mẹ của một người bạn, một người cô hay dì, một người chị lớn hơn, bà ngoại, một ai đó ở nơi thờ cúng, hoặc nhân viên y tế.
Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020820