Làm sao tôi có thể ngăn ngừa cho các con tôi không bị chấn thương do tai nạn giao thông

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_t%C3%B4i_c%C3%B3_th%E1%BB%83_ng%C4%83n_ng%E1%BB%ABa_cho_c%C3%A1c_con_t%C3%B4i_kh%C3%B4ng_b%E1%BB%8B_ch%E1%BA%A5n_th%C6%B0%C6%A1ng_do_tai_n%E1%BA%A1n_giao_th%C3%B4ng

Trẻ con có thể bị thương khi chúng băng ngang qua đường hoặc đi bộ dọc trên đường, hoặc chúng chơi ở gần đường bộ. Trẻ nhỏ không suy nghĩ trước khi chúng chạy trên đường.

Gia đình cần phải:

  • trông chừng trẻ cẩn thận
  • rào nhà và đóng cổng rào để ngăn trẻ nhỏ không chạy ra đường
  • dạy trẻ nhỏ không băng ngang hoặc đi bộ dọc trên đường trừ khi có người lớn hoặc trẻ lớn hơn đi kèm
  • ngăn không cho trẻ chơi gần đường
  • dạy trẻ không chạy theo bóng, đồ chơi di chuyển hoặc diều đang bay hoặc ở gần đường
  • hướng dẫn trẻ đi bộ trên lề đường, cách đối phó với giao thông
  • nếu có vỉa hè, hãy dạy trẻ sử dụng đi trên vỉa hè hơn là đi trên đường.
Sources