Làm sao tôi có thể ngừa thai bằng cách cho con bú trong 6 tháng đầu tiên biện pháp cho con bú vô kinh LAM

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_t%C3%B4i_c%C3%B3_th%E1%BB%83_ng%E1%BB%ABa_thai_b%E1%BA%B1ng_c%C3%A1ch_cho_con_b%C3%BA_trong_6_th%C3%A1ng_%C4%91%E1%BA%A7u_ti%C3%AAn_bi%E1%BB%87n_ph%C3%A1p_cho_con_b%C3%BA_v%C3%B4_kinh_LAM

Cho con bú trong một số điều kiện có thể ngăn ngừa buồng trứng phóng thích trứng. Biện pháp này không tốn kém gì cả, nhưng hiệu quả nhất chỉ trong 6 tháng đầu tiên sau khi sinh con.

Cho con bú là một biện pháp ngừa thai hiệu quả chỉ khi có đúng 3 điều kiện dưới đây trong CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM:

1. Con bạn dưới 6 tháng tuổi VÀ

2. Bạn không có kinh nguyệt từ khi sinh con VÀ

3. Bạn chỉ nuôi con bằng sữa mẹ, và cho con bú bất cứ khi nào nó đói, ngày và đêm, khoảng cách giữa hai lần cho bú không nhiều hơn 6 tiếng. Con bạn sẽ không ngủ suốt đêm mà không bú.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi020503