Làm sao tôi có thể tạo dựng tin tưởng giữa mọi người hoặc thành viên trong nhóm

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_t%C3%B4i_c%C3%B3_th%E1%BB%83_t%E1%BA%A1o_d%E1%BB%B1ng_tin_t%C6%B0%E1%BB%9Fng_gi%E1%BB%AFa_m%E1%BB%8Di_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_ho%E1%BA%B7c_th%C3%A0nh_vi%C3%AAn_trong_nh%C3%B3m

  • Cố cởi mở để lắng nghe mọi thứ mà người khác nói, mà không xét đoán chúng.
  • Cố gắng hiểu người khác cảm thấy thế nào. Nếu bạn đã có kinh nghiệm tương tự, hãy nghĩ về những điều bạn đã cảm nhận. Nhưng tránh xem kinh nghiệm của người khác giống đúc như của bạn. Nếu bạn không hiểu họ, thì đừng giả vờ là bạn hiểu. Không có hai người nào có kinh nghiệm sống giống y nhau. Luôn có điều để hiểu nhiều hơn về người khác.
  • Không nói với người khác cần phải làm gì. Bạn có thể giúp họ hiểu áp lực lên gia đình họ, cộng đồng họ, và trách nhiệm công việc tác động đến cảm xúc của họ như thế nào, nhưng họ phải tự quyết định cho riêng bản thân mình.
  • Đừng bao giờ suy nghĩ một phụ nữ vượt quá sự giúp đỡ.
  • Tôn trọng sự riêng tư của phụ nữ. Không bao giờ kể với người khác những gì mà cô ấy đã kể với bạn trừ khi cần thiết phải bảo vệ cuộc sống cô ấy. Luôn luôn nói cho cô ấy biết nếu bạn dự định kể với ai khác để bảo vệ cô ấy.

Việc chuyển một nhóm đã có sẵn thành một nhóm hỗ trợ thì dễ dàng hơn tạo ra một nhóm mới. Nhưng cẩn thận khi chọn những mối quan hệ có ích. Tạo mối quan hệ chỉ với những người sẽ tôn trọng cảm xúc và sự riêng tư của bạn.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi011514