Làm sao tôi chọn được biện pháp kế hoạch hóa gia đình nào là tốt nhất cho tôi

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_t%C3%B4i_ch%E1%BB%8Dn_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_bi%E1%BB%87n_ph%C3%A1p_k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_h%C3%B3a_gia_%C4%91%C3%ACnh_n%C3%A0o_l%C3%A0_t%E1%BB%91t_nh%E1%BA%A5t_cho_t%C3%B4i

Đây là một số câu hỏi bạn có thể muốn cân nhắc khi chọn một biện pháp thích hợp cho mình:

 • Làm sao nó ngăn ngừa tốt được sự mang thai (hiệu quả của nó)?
 • Làm sao nó bảo vệ tốt chống lại STIs, nếu tất cả?
 • Nó an toàn như thế nào? Nếu bạn có bất cứ vấn đề sức khỏe gì trong chương này, thì bạn có thể cần tránh một số loại biện pháp kế hoạch hóa gia đình.
 • Nó dễ sử dụng như thế nào?
 • Liệu người bạn tình có sẵn sàng dùng kế hoạch hóa gia đình không?
 • Những nhu cầu và quan tâm của cá nhân bạn là gì? Ví dụ, bạn đã có đủ số con bạn muốn chưa, hoặc bạn có đang cho con bú không?
 • Biện pháp này chi phí bao nhiêu?
 • Có dễ tiếp cận không? Bạn sẽ cần đến trung tâm y tế thường xuyên không?
 • Liệu những tác dụng phụ (những vấn đề mà biện pháp này có thể gây ra) sẽ gây khó khăn cho bạn không?

Sau khi đọc về những biện pháp này, thì bạn có thể cần giúp đỡ thêm để chọn ra một. Cũng có thể có ích nếu bạn nói chuyện với bạn tình của mình, với những phụ nữ khác, hoặc với nhân viên y tế về những biện pháp khác nhau.

Chỉ có bạn mới có thể quyết định được biện pháp kế hoạch hóa gia đình nào là thích hợp cho bạn.

Sources
 • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
 • Audiopedia ID: vi020408