Làm sao tôi nhận biết được một triệu chứng cai khẩn cấp

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_t%C3%B4i_nh%E1%BA%ADn_bi%E1%BA%BFt_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_m%E1%BB%99t_tri%E1%BB%87u_ch%E1%BB%A9ng_cai_kh%E1%BA%A9n_c%E1%BA%A5p

Những dấu hiệu sau đây là khẩn cấp. Bất cứ ai có những dấu hiệu này phải nhận được sự giúp đỡ về y tế ngay lập tức:

  • lú lẫn tâm thần
  • nhìn thấy những điều lạ hoặc nghe những giọng nói
  • nhịp tim rất nhanh
  • co giật
Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi010313