Làm sao việc xử lý an toàn tất cả rác thải giúp ngăn ngừa được bệnh tật

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_sao_vi%E1%BB%87c_x%E1%BB%AD_l%C3%BD_an_to%C3%A0n_t%E1%BA%A5t_c%E1%BA%A3_r%C3%A1c_th%E1%BA%A3i_gi%C3%BAp_ng%C4%83n_ng%E1%BB%ABa_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_b%E1%BB%87nh_t%E1%BA%ADt

Mầm bệnh có thể lây lan qua ruồi, gián, chuột, chúng phát triển mạnh trong rác nhờ thức ăn thừa và vỏ trái cây và rau củ.

Hãy giữ trong nhà và những khu vực xung quanh được sạch sẽ và không có phân, vật phế thải và nước thải có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật. Nước thải trong nhà có thể được xử lý an toàn bằng cách đào hố thoát hoặc lạch dẫn đến vườn bếp hoặc đến cánh đồng.

Các hóa chất như là thuốc trừ sâu và diệt cỏ có thể rất nguy hiểm ngay cả khi một lượng nhỏ nhiễm vào nguồn nước hoặc dính vào thức ăn, tay hoặc chân. Áo quần và vật chứa dùng xử lý hóa chất không nên giặt rửa gần nguồn nước dùng cho gia đình.

Thuốc trừ sâu và các hóa chất khác không nên dùng xung quanh nhà hoặc gần nguồn nước. Hóa chất không nên bảo quản trong hoặc gần các vật dụng chứa nước uống hoặc gần thức ăn. Không bao giờ bảo quản thức ăn hoặc nước uống trong những đồ đã dùng chứa thuốc trừ sâu hoặc phân bón.

Sources