Làm thế nào để KHÔNG lây truyền HIV

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o_%C4%91%E1%BB%83_KH%C3%94NG_l%C3%A2y_truy%E1%BB%81n_HIV

HIV không thể sống hơn vài phút bên ngoài cơ thể người. Nó không thể tự sống trong không khí hoặc trong nước.

Điều này có nghĩa là bạn không thể gây lây hoặc bị lây HIV theo những cách sau:

  • bằng cách chạm tiếp xúc, hôn, hoặc ôm
  • bằng cách cùng chia sẻ thức ăn
  • bằng cách dùng chung giường
  • bằng cách chia sẻ hoặc giặt chung áo quần, khăn, khăn trải giường, hoặc nhà vệ sinh nếu mà bạn làm đúng theo hướng dẫn
  • bằng cách chăm sóc người có HIV hoặc AIDS nếu mà bạn làm theo đúng hướng dẫn
  • bị côn trùng cắn
Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi011005