Làm thế nào để tránh các vấn đề về sức khoẻ khi tiếp xúc với nước

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/L%C3%A0m_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o_%C4%91%E1%BB%83_tr%C3%A1nh_c%C3%A1c_v%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_v%E1%BB%81_s%E1%BB%A9c_kho%E1%BA%BB_khi_ti%E1%BA%BFp_x%C3%BAc_v%E1%BB%9Bi_n%C6%B0%E1%BB%9Bc

Nước sạch giúp con người khoẻ mạnh. Trên khắp mọi nơi trên thế giới, con người đang cùng nhau hợp tác để cải thiện sức khoẻ bởi các tổ chức dự án nước cộng đồng. Nhưng phụ nữ luôn bị loại khỏi các cuộc họp và các quyết định về những dự án này, ví dụ như nơi đặt vòi nước công cộng, nơi đào giếng, và các loại hệ thống được sử dụng.

Nếu cộng đồng của bạn khó tiếp cận với nguồn nước sạch, hãy làm việc với những người khác để lập kế hoạch và tổ chức một dự án về nước. Nếu cộng đồng của bạn đã có sẵn hệ thống nước, hãy yêu cầu hướng dẫn những người phụ nữ cách sửa và bảo quản hệ thống cung cấp nước này.

Nếu bạn sống ở hạ nguồn của một nhà máy nơi xả hoá chất vào nguồn nước, hãy cố gắng tổ chức cộng đồng của bạn để xây dựng điều kiện sống tốt hơn.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi030112