Maaari ba akong maging masaya sa aking sekswal na relasyon

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Marami ang naniniwala na ang mga babaeng may kapansanan ay hindi magkakaroon, o hindi dapat magkaroon, ng pakiramdam na sekswal. Sila ay hindi inaasahan, o inaakalang, magnais ng malapit, mapagmahal na relasyon upang maging mga magulang. Nguni't ang mga babaeng may kapansanan ay mayroon ding pagnanais sa malapit at sekswal na relasyon, tulad ng sinuman.

Kung ikaw ay ipinanganak na may kapansanan, o nangyari ang kapansanan nung ikaw ay bata pa, mahihirapan kang maniwala na ikaw ay magiging kaanya-anyaya. Ang pakikipag-usap sa ibang kababaihang may mga kapansanan at ang pag-alam kung paano nila nalampasan ang kanilang kinatatakutan, ay ang kadalasang mabisang paraan para maiba ang pakiramdam sa sarili. Tandaan lang na kailangan ang pasensiya. Kakailanganin ang konting panahon para mabago ang mga paniniwalang matagal nang pinanghahawakan.

Kung ang iyong kapansanan ay bago lamang na pangyayari, maaaring alam mo na sa iyong sarili na ikaw ay may kakayahan sekswal. Nguni't baka hindi mo naiiisip na maaari ka pa ring makipag-sex. Baka isiipin mong hindi ka na kaanya-anyaya, at baka mag-iba na ang mga bagay-bagay.

Lahat ng mga kababaihang may kapansanan ay maaaring matulungan sa pagbabasa ng mga impormasyon na binabasa ng mga kababaihang walang kapansanan. Subukang makipag-usap sa kanilan at sa mga pinagkakatiwalaang guro, health care workers, at ibang babaeng may kapansanan.

Kinakailangang kayo ng iyong asawa ay sumubok ng mga paraang makapagbibigay-saya sa inyong dalawa. Halimbawa, kung walang pakiramdam ang iyong kamay o maselang bahagi ng katawan, maghanap ng ibang parte ng katawan na makapagbibigay ng sekwal na pakiramdam sa inyong pagtatalik, tulad ng tainga, dibdib, o leeg. Makatutulong din ang ganitong paraan kung ang kapansanan ay nagdulot ng problema sa maselang bahagi ng katawan. Maaaring sumubok ng ibang posisyon, tulad ng pagtagilid, o pag-upo sa dulo ng silya. Kung kayo ng iyong asawa ay makapag-uusap ng tapat, ang isang kasiya-siyang relasyong sekswal ay mangyayari. Tandaan lamang na hindi dapat pumayag sa hindi gusto. Huwag makipagtalik sa isang taong walang malasakit o pagmamahal sa iyo.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil011110