Ngồi hoặc đứng trong thời gian dài gây tổn hại đến sức khỏe của tôi như thế nào

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/Ng%E1%BB%93i_ho%E1%BA%B7c_%C4%91%E1%BB%A9ng_trong_th%E1%BB%9Di_gian_d%C3%A0i_g%C3%A2y_t%E1%BB%95n_h%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BA%BFn_s%E1%BB%A9c_kh%E1%BB%8Fe_c%E1%BB%A7a_t%C3%B4i_nh%C6%B0_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o

Nếu bạn phải ngồi hoặc đứng trong nhiều giờ tại nơi làm việc, bạn có thể gặp các vấn đề về sức khỏe. Đôi khi chúng chỉ xuất hiện sau nhiều tháng hoặc nhiều năm. Hầu hết những vấn đề này có thể được ngăn chặn.

Vấn đề về lưng và cổ: Đến từ việc ngồi cong lưng một thời gian dài hay đứng lâu ở một chỗ.

Giãn tĩnh mạch, chân sưng hay có các cục máu đông ở chân: Khi bạn ngồi hoặc đứng trong một thời gian dài, máu khó lưu thông qua chân, đặc biệt nếu bạn vắt chéo chân.


Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi030117