Paano ako magsisimula ng sarilin kong support group

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Humanap ng 2 o mas maraming kababaihan na nais magsimula ng grupo.

Planuhin kung saan at kailan magkikita-kita. Makatutulong kung makahahanap ng lugar na tahimik, tulad ng paaralan, health post, kooperatiba o simbahan. O maaari ring mag-planong mag-usap habang ginagawa ang pang-araw-araw na gawain.

Sa unang pagpupulong, pag-usapan ang inyong inaasahang magawa. Kung ikaw ay nasa grupo, pag-usapan kung paano patatakbuhin ang grupo at kung maaaring sumali ang mga bago kinalaunan. Bagama't ang taong nagsimula ng grupo ang kailangang mamuno sa mga unang pagpupulong, hindi siya dapat nagde-desisyon para sa grupo. Ang kaniyang tungkulin ay ang siguruhing ang bawat isa ay makapagsasalita, at ibalik ang usapan sa tunay na paksa, kung nalalayo man ang usapan. Matapos ang mga unang pagpupulong, ang mga kasama sa grupo ay maaaring magpalitan sa pamumuno. Ang pagkakaroon ng higit sa isang namumuno ay makatutulong sa mga mahiyain para mamuno.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil010310