Paano ako makakaiwas sa droga at alak

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Kapag ang isang tao ay nalampasan ang pisikal na adiksyon, mahalagang matutunan kung paano manatiling malinis na sa droga at alak para hindi na maling bumalik sa bisyo. Ang pinakamabuting paraan para magawa ito ay ang matuto ng mas mabuting mga paraan para kayanin ang pakikipagsapalaran sa buhay. Hindi ito madaling gawin at kakailanganin ng panahon.

Ang babaeng nalulong sa alak at droga ay madalas na nakadarama na siya walang kakayahan at ng matinding kahihiyan. Kinakailangan nyang malaman na may kakayahan siyang mabago ang kanyang buhay. Ang isang paraan ay simulan niya ang mga pagbabago na tutulong magpatunay sa kaniyang sarili at sa iba, na kaya niyang harapin ang mga problema.

Ito ang ilan sa mga nakatulong sa mga kababaihan na magkaroon ng kakayahan:

  • Matapos huminto sa pag-inom, sa lalong madaling panahon, kumain ng mga pagkaing masustansya sa protina, bitamina at mineral. Ang mga pagkaing ito ay tinutulungan ang katawan gamutin ang sarili: atay, yeast, tinapay mula sa whole wheat, iba pang pagkaing mula sa butil, beans, at mga berdeng gulay. Kung hindi makakain, makakatulong ang bitamina. Uminom ng multi-vitamin o B-complex vitamin na may folic acid.
  • Gumawa ng grupong magbibigay suporta mula sa mga taong malapit sa iyo, at hingin ang kanilang tulong kung kakailanganin mo. Mas madaling isipin ang problema at simulang lutasin kung makikipag-usap at makikipag-trabaho kasama ang ibang tao.
  • Lutasin ang mga problema ng paisa-isa lamang. Sa gayong paraan, ang mga problema ay hindi magmumukhang-malaki na hindi mo kakayanin.
  • Subukang magsabi sa kaibigan ng mga bagay na nakakabahala, nakakapagpalungkot o nakakapagpagalit sa iyo. Magsisimula mo nang maiintindihan kung bakit ganoon ang iyong nararamdaman at ano ang iyong magagawa para gumihawa ang iyong pakiramdam.
  • Makipagtulungan sa isang proyekto na makakapagpabuti ng inyong pamayanan. Ito ay patunay sa iyo at sa iba na kaya mong gumawa para sa pagbabago. Makikita mo rin na sa paggawa nito, makakatulong din sa pagbabago ng iyojng sarili.
  • Makisalimuhang madalas sa mga taong nagsisikap manatiling malinis sa alak at droga.
  • Umiwas sa mga lugar na maaring maghikayat muli sa iyo sa alak at droga. Makipagtulungan sa iba na mag-plano ng pagtitipon kung saan walang droga at alak na ginagamit.
Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil010314