Paano ako makakukuha ng suporta sa paghinto sa pag-inom at pag-gamit ng droga

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Ang paghinto ay madalas mas madali sa tulong at suporta ng iba.

Para maging kasapi ng Alcoholics Anonymous (AA), kailangan lamang ng tao ng isang bagay: ang pagnanais na huminto sa pag-inom. Para sumali, makipagkita lang ng regular sa ibang huminto na sa pag-inom, para maibahagi mo ang iyong karanasan, lakas, at pag-asa. Mayroon ka ring isponsor-ang taong huminto na sa pag-inom sa loob ng ilang panahon, at iyong makapag-bibigay sa iyo ng indibidwal na suporta. Ang AA ay hindi naniningil kahit magkano. Hindi ito sumusuporta o tumututol sa kahit anong dahilan, o kuneksyon sa kahit anong relihiyoso o pampulitikang mga grupo. Ang tanging layunin ng AA ay dalhin ang kanilang mensahe sa mga umiinom na kasalukuyang nagdurusa.

Ang ibang mga grupo tulad ng AA ay umiiral sa mga taong gumagamit ng maling paraan ng bawal na gamot at para sa myembro ng pamilya ng taong gumagamit ng maling paraan ng mga droga at alak.

Maaari ka ring magsimula ng sarili mong grupo.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil010309