Paano makapipinsala nang tuluyan sa aking kalusugan ang paninigarilyo

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search

Ang mga taong mahilig manigarilyo ay naadik sa sigarilyo na tinatawag na nikotina. Kapag hindi nakapanigarilyo, pakiramdam nila ay may sakit sila o ninenerbiyos. Mahirap tumigil sa paninigarilyo dahil ang nikotina ay lubhang nakakaadik.

Dahil mas maraming lalaki kaysa babae ang naninigarilyo, ang paninigarilyo ay itinuring na problemang pangkalusugan ng mga kalalakihan lamang. Ngunit, ang paninigarilyo ay nagiging malaking dahilan ng masamang kalusugan ng mga kababaihan. Ito ay lumalaking dahilan ng problemang pangkalusugan sa mga mahirap na bansa. Ang isang dahilan nito ay dahil ang paninigarilyo ay nakatutulong upang kayanin ng tao ang stress. Ang isa pang dahilan ay ang mga tagagawa ng mga sigarilyo ay nang-eenganyo para makabenta ng mga sigarilyo sa mga bansang ito dahil maraming tao na sa mga mayayamang bansa ang tumigil na sa paninigarilyo.

Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng sakit sa mga tao sa iyong paligid na hindi naman nagsisigarilyo. Ang mga anak ng mga magulang na naninigarilyo ay mas may mga impeksiyon sa baga at iba pang mga problema sa baga at sa paghinga, kaysa sa mga anak ng mga magulang na hindi naninigarilyo.

Sa parehong lalaki at babae, ang paninigarilyo ay maaaring maging sanhi ng:

  • malalang mga sakit sa baga tulad ng chronic bronchitis at emphysema.
  • matinding sipon at ubo.
  • kanser sa baga, bibig, lalamunan at leeg, at pantog.
  • atake sa puso, stroke, at altapresyon.

Ang ilan sa mga problemang ito ay maaring maging sanhi ng kamatayan. Sa katunayan, Isa sa 4 na taong naninigarilyo, ay mamamatay sa problemang pangkalusugan na may kinalaman sa paninigarilyo.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: fil010315