Ang ang karaniwang sanhi ng mga paso

From Audiopedia
Revision as of 10:37, 21 July 2023 by Marcelheyne (talk | contribs) (XML import)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/Ang_ang_karaniwang_sanhi_ng_mga_paso

Ang paso o banli ng balat ang mga karaninwang malalang pinsala sa mga bata. Ang mga paso ay madalas na nagdudulot ng permanenteng pilat, at ang iba ay nakamamatay. Ang karamihan nito ay naiiwasan.

Ang isa sa pinakakaraniwang uri ng paso ay ang direktang madikit sa apoy o ang mahawakan ang maiinit na ibabaw o takip.

Ang isa pang mahalagang dahilan ng paso ay ang mabanlian ng mainit na likido o pagkain.

Ang mga bata ay maaari ring magkaroon ng serious shock o pagkasungkung sila ay madikit sa kuryente.

Sources