सरसफाइमा ध्यान दिंदा कसरी बिरामी हुनबाट जोगिन सकिन्छ

Audiopedia Nepaliबाट
यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्
QR for this page

https://www.audiopedia.org/np/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%AE%E0%A4%BE_%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8_%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BE_%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80_%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F_%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%A8_%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%9B

Click Code to Download

विभिन्‍न स्वास्थ्य समस्याहरू फरक-फरक तरिकामा फैलिन सक्छन्। उदाहरणको लागि, क्षयरोग (टि.बि) का किटाणुहरू हावाबाट फैलिन्छन्। जुम्रा अनि लुतो (चिलाउने रोग) कपडा र तन्‍नाबाट सर्छ। किटाणुहरू फैलिन नदिन र बिरामी हुनबाट बच्‍नको लागि समाज अथवा टोल सफा (स्वच्छ) राख्‍ने, घर सफा राख्‍ने र व्यक्तिगत रुपमा पनि सफा रहनु महत्त्वपूर्ण छ।

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: np010103